top header

 دیدار استاد مهدی دقیقی با آیت الله العظمی سیستانی و طرح موضوع شک در اعتقادات دینی در محضر ایشان

در تاریخ 28 - 12 - 92  استاد مهدی دقیقی به دیدار آیت الله العظمی سیستانی رسید و پیرامون موضوع اعتقادی و راهکارهای مرتبط با رفع شبهات از جامعه مطالبی را خدمت حضرت آیت الله سیستانی رساند و ایشان هم سفارشات مبسوطی را جهت این مهم ارائه فرمودند.

در این دیدار معظم له تاکید نمودند که شبهات موجود در جامعه از قوت دشمن نیست بلکه از ضعف ما در رساندن آنها به جامعه است وگرنه اسلام و تشیع از نظر مبانی هیچ چیزی کم ندارد.

ضمنا باید به مسائل جدیده پرداخت و از علوم روز برای اقناع فکر جوانان استفاده نمود.

معظم له به صبر و حوصله در برخورد با جوانان سفارش فرمودند و آرزو کردند جوانان در سیر اسلام راستین قدم بردارند و از انحرافات و شبهات مصون باشند.

پاسخگویان به سوالات شرعی

پاسخگویان به سوالات شرعی

پرسش و پاسخ

سایت رسمی آیه الله سیستانی