top header
رییس جمهوری عراق گفت: راهنمایی های آیت الله سیستانی و مرجعیت دینی، کشور را از بحران ها و پرتگاه های بسیاری نجات داده است. به گزارش خبرگزاری 'عین' عراق، 'فواد معصوم' روز سه شنبه پس از دیدار با آیت الله سیستانی در یک گفت و گوی مطبوعاتی افزود: ایشان تفاوتی میان گروه های مختلف جامعه عراق نمی بیند و رهنمودهایشان همواره نقش مهمی در حفظ وحدت ملت و تمامیت ارضی کشور داشته است.

پاسخگویان به سوالات شرعی

پاسخگویان به سوالات شرعی

پرسش و پاسخ

سایت رسمی آیه الله سیستانی